Proizvodi

Oprema za Ex9C uređaje

AX41 pomoćni kontaktni blokovi i CCU41 blok prigušnice dizajnirani su tako da se podudaraju za verzije minijaturnih sklopnika Ex9CS i Ex9CSR. Pomoćni kontaktni blokovi su dostupni sa četiri kontakta u svim mogućim kombinacijama.

Sklopnici serije Ex9C (Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRi) dijele opremu, odnosno dotupni portfolio može se koristiti za sve veličinesklopnika (izuzev minijaturnih). Svaki sklopnik može se opremiti sa jednom jedinicom za prednju montažu (AX41 ili TDD4), dvije jedinice za montažu sa strane AX4311 (jedna sa lijeve, druga sa desne strane) i blok prigušnicom CCU42/43.

Kontaktori za kapacitivna opterećenja Ex9CC mogu se opremiti sa dvije jedinice za montažu sa strane AX4311 (jedna sa lijeve, druga sa desne strane) i blok prigušnicom CCU42/43.

  • Oprema za kontaktore iz serije Ex9CS, Ex9CSR, Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRi and Ex9CC
  • Prednji pomoćni kontaktni blok AX4.
  • Bočni pomoćni kontaktni blok AX43.
  • Pneumatski blok za kašnjenje TDD4.
  • Blok prigušnica CCU4.
  • Ugradnja prednjeg pomoćnog kontaktnog bloka ne odražava se na ugradnju bimetalnog releja Ex9R