Proizvodi

Reverzni sklopnici Ex9CR

Reverzni sklopnici Ex9CR namjenjeni su uglavnom za uključivanje asinhronih motora sa mogućnošću promjene smjera obrtaja. Takođe, mogu se koristiti za prekidanje dva kola gdje je neophodno osigurati da je samo jedno strujno kolo zatvoreno.

Ova kombinacija opremljena je sa mehaničkom blokadom. Dodatna električna blokada kontrolnih napona (npr. za EN 60204) može se implementirati putem pomoćnih kontakata AX42 ili ugradnjom pomoćnih kontakata.

Podjela u četiri veličine donosi optimizaciju električnih parametara i mehaničkih dimenzija. Sve veličine dijele isti dodatni pribor. Bimetalni releji razlikuju se za sve veličine kako bi se uklopili sa kontaktorom u skladu sa datom nominalnom strujom.

  • Usklađeni sa IEC / EN 60947-4-1
  • Četiri veličine kućišta sa nominalnom strujom do 100 A na 400 V AC-3
  • 3-polna izvedba
  • Kontrolni napon špulne 24 - 415 V AC
  • Nominalna struja kratkog spoja Iq 50 kA
  • Mehanička blokada između kontaktora
  • Montaža na šinu (DIN) 35 ili 70 mm ili na ploču