Proizvodi

Sklopnici Ex9C do 500A

Ex9C serija sklopnika je prvenstveno namjenjena za industriijsku primjenu. U skladu su sa zahtjevima standarda IEC / EN 60947-4-1. Podijela u tri veličine donosi optimizaciju električnih parametara i dimenzija. Dakle, aplikacije sa trofaznim motorima do 400 kW potpuno su pokrivene. Osigurana Ith termička struja ovihsklopnika je do 610 A.

Uređaji rade na naponu do 690 V AC. Pobudni napon namotaja je optimalno u opsegu od 24 do 415 V AC/DC. Sklopnici su trofazni, napravljeni sa integriranim pomoćnim  1NO+1NC sklopnicima.

Ex9C serija kontaktora može biti opremljena sa jednom natičnom jedinicom pomoćnih kontakata (sa dva ili četiri pomoćna kontakta), sa jednom bočnom jedinicom pomoćnih kontakata sa leve i jednom sa desne strane uređaja. Dalje, mogu se kombinovati saEx9R185/Ex9R500  bimetalnim relejima.

  • Zadovoljavaju zahtjeve standarda IEC / EN 60947-4-1
  • Nominalna struja do 500 A na 400 V AC-3
  • 3-polna izvedba
  • Pobudni napon namotaja 24 — 415 V AC/DC
  • Nominalna struja kratkog spoja 50 kA
  • Pogodni za industrijsku primjenu
  • Montaža zavrtnjima na ploču