Proizvodi

DC automatski prekidači- osigurači Ex9BP-JX (Novo)

DC automatski prekidači- osigurači Ex9BP-JX

DC automatski prekidači- osigurači Ex9BP-JX pogodni su za zaštitu od struja kratkog spoja i preopterećenja u aplikacijama jednosmjerne struje do 63A, na primjer u automatizaciji, kontrolnim ili kolima jednosmjerne struje u domaćinstvima.

Proizvode se kao 1- polni do 4- polni širine jednog modula (18mm) po polu. Krivulje okidanja su C i K.

Mogu se kombinirati sa širokom paletom dodatne opreme, isto kao i Ex9B i Ex9PN osigurači. Mogu se opremiti sa najviše tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata AX31, AL31, AXL31 i, u isto vrijeme sa najviše dvije relejne jedinice. Releji su dostupni kao naponski (za otvaranje strujnog kruga) ili podnaponski. Optimalo, ukoliko je neophodno, mogu se kombinirati. Sva ova oprema montira se sa lijeve strane prekidača.

  • Nominalni radni napon Ue 250 V DC po polu
  • Nominalna struja od 1 do 63 A
  • Nominalna prekidna moć Icu 10 kA
  • 1-polna do 4-polna izvedba
  • Karakteristike C, K
  • Širok asortiman dodatne opreme
  • Potrebno poštivati polaritet