Proizvodi

Držači za cilindrične osigurače Ex9F

Držači za cilindrične osigurače za nazivne struje do 100A. Zahvaljujući kategoriji AC-20B na 400/690 V AC oni se ne mogu koristiti za isključenje pod opterećenjem. Vrlo kompaktna izvedba sa montažom na DIN šinu omogućava korištenje u raznim aplikacijama. Mogu se koristiti patrone osigurača tipa gG i AM, uz poštivanje maksimalno dozvoljenih gubitaka snage.
 
Koriste samo stručna lica

  • Držač za cilindrične osigurače
  • Koriste samo stručna lica
  • Ispunjavaju zahtijeve standarda IEC / EN 60947-3
  • Nazivni radni napon 400/690 V AC
  • Verzije sa nazivnom strujom
  • Kategorija upotrebe AC-20B na 400/690 V AC
  • Mogućnost plombiranja