Proizvodi

Energetska brojila Ex9EM

Energetska brojila Ex9EM su osnovni mjerači električne energije. Nudimo 6 tipova sa različitim parametrima. Nominalna struja može biti fiksna ili podesiva pomoću strujnog transformatora. Dostupan je LCD ili mehanički registar.

Instalacijska  brojila Ex9EM su pogodna za stambenu i industrijsku upotrebu. Najveća prednost je montaža na DIN šinu unutar razvodnog ormana. Nalaze svoju primjenu svuda gdje je potreban podatak o utrošenoj energiji.

Ex9EM 1P 1M 80A MO MT jedino ima višetarifni mod i RS485-Modbus komunikaciju koje može iščitati i prikazati slijedeće varijable: kWh, aktivnu energiju, reaktivnu energiju i aktivnu snagu.

  • Usaglašeni prema EN 62052-11, EN 62053-21
  • Montaža na DIN šinu
  • Radni napon Ue 230/400 V AC
  • Fiksna nominalna struja ili podesiva sa strujnim transformatorom
  • Višetarifna ili jednotarifne verzije
  • LCD ili mehanički registar
  • Širina 1 ili 4 modula