Proizvodi

Instalacijske signalne žarulje Ex9PD

Instalacijske signalne žarulje Ex9PD napravljene su i atestirane u skladu sa standardom IEC/EN 60947-5-1. Zasnovane su na LED tehnologiji i namijenjene npr. za indikaciju stanja strujnog kruga.

Dostupne su izvedbe sa nominalnim radnim naponom od 6.3 do 230 V AC/DC, sa jednom ili dvije LED svetiljke u različitim bojama i takođe, sve kombinacije LED boja u duplim svjetiljkama za pokrivanje svih mogućih aplikacija.

  • Usklađene su sa IEC / EC 60947-5-1
  • LED tehnologija
  • Nominalni radni napon 6.3 do 230 V AC/DC
  • Širina 1 modul
  • Izvedba sa jednom ili dvije LED žarulje
  • Različite kombinacije boja