Proizvodi

Instalacijske signalne žarulje Ex9PDe

Instalacijske signalne žarulje Ex9PDe proizvedene su i usklađene sa standardom IEC/EN 60439-5-1. Zasnovane su na LED tehnologiji i pogodne su za indikaciju statusa strujnog kruga.

Dostupne su u verzijama sa radnim naponima 24, 48 i 230 V AC/DC, sa jednom ili dvije dvobojne (zelena/ crvena) LED- ovke. Posljednja izvedba sa tri crvene LED- ovke dostupna je za radni napon 230/400 V AC. Ovaj tip signalnih žarulja uglavnom se koristi za provjeru prisustva napona faza u trofaznim sistemima.

Sve izvedbe napravljene su sa širinom od jednog modula uključujući i verziju sa 3 LED žarulje. Korišćtenjem LED tehnologije osigurana je niska potrošnja energije tokom rada i dugačak životni vijek.

  • Usklađen su sa IEC / EN 60947-5-1
  • LED tehnologija
  • Radni napon 24, 48 i 230 V AC/DC
  • Širina 1 modul
  • Izvedba sa 1, 2 ili 3 LED sijalice
  • Dvobojna LED kod Ex9PD1e, Ex9PD2e