Proizvodi

Odvodnici prenapona Ex9UE1+2, 25kA

Ex9UE1+2 25 serija su odvodnici prenapona Klase I+II. Namijenjeni su za zaštitu od direktnog udara groma srednjeg intenziteta. U standardnoj trofaznoj TN-C mreži, osiguravaju zaštitu do LPL I, II zahtjeva datim standardom EN 62305 sa ukupnom strujom groma uvedenom u instalaciju od 75 kA i ukupnom strujom udara groma 150 ili 2000 kA u skladu sa fizičkom konfiguracijom i uzajamnim položajem točke uzemljenja gromobrana, točke uzemljenja električne instalacije i mijesta ugradnje odvodnika prenapona.

Izrada Ex9UE1+2 25 je hibridna, osnovana na kombinaciji visoko energetskog metal oksidnog otpornika i podužnog iskrišta. Ova kombinacija donosi niže vrijeme odziva zahvaljujući brzom metal oksidnom otporniku i nisko naponskom iskrištu u usporedbi sa potpunim riješenjem sa podužnim iskrištem. Serijska veza metal oksidnog otpornika osigurava ograničenje struje za podužno iskrište, ali takođe i potpunu izoliranost zbog serijske veze podužnog iskrišta na metal oksidni otpornik.

Glavne karakteristike su definirane sa metal oksidnim otpornikom kao dominantnim dijelom. Nastali stupanj zaštite i karakteristika reagiranja nije samo ispunjavanje zahtjeva klase I odvodnika prenapona a isti slučaj je i sa klasom II. Ex9UE1+2 25 osiguravaju zaštitu za obje klase: I i II. Modularni dizajn s izvlačivim umecima omogućuje jednostavnu i brzu zamijenu funkcionalnih modula  izvan radnog vijeka u slučaju visokog intenziteta ili česte pojave prenapona.

  • Tip 1+2 (Klasa I+II, T1+T2, B+C)
  • Usaglašeni sa EN 61643-11
  • Maksimalna impulsna struja Iimp 25 kA (10/350 μs) po fazi i 100 kA za NPE modul
  • Maksimalni kontinuirani radni napon Uc 280 V AC
  • Izvedbe 3+0, 3+1 i 4+0
  • Izvlačivi modularni dizajn
  • Sa i bez daljinske indikacije stanja kontakata
  • Indikator stanja uređaja