Proizvodi

Oprema za Ex9B/Ex9PN uređaje

Oprema je izrađena tako da je moguća kombinacija različitih tipova sa jednim instalacijskim uređajem. Može se koristiti do dvije relejne plus do tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata (dvije jedinice u slučaju AX3122 sa dva para kontakata) plus jedna jedinica modularne FID sklopke (samo u slučaju Ex9B prekidača- osigurača).

Relejne jedinice montiraju se sa lijeve strane instalacijskog uređaja.

Pomoćni i signalni kontakti mogu se montirati sa lijeve strane uređaja ili na postavljenu relejnu jedinicu. Kontaktne jedinice su opremljene sa preklopnom (CO) kombinacijom kontakata.

  • Pomoćni kontakti sinhronizirani sa glavnim kontaktima uređaja
  • Signalni kontakti aktivni prilikom električnog djelovanja prekidača (trip signalni kontakti)
  • Uređaj za blokadu
  • Naponski okidači
  • Podnaponski okidači
  • Prenaponski okidači
  • Usklađeni sa EN 60947-1 i EN 60947-5-1