Proizvodi

Oprema za Ex9CBL uređaje

Oprema je izrađena tako da je moguća kombinacija različitih tipova releja sa jednom strujnom zaštitnom sklopkom sa zaštitom od preopterećenja.

Naponski okidač SHTC31 može da se koristi za daljinsko isključenje, podnaponski okidač UVTC31 za isključenje u slučaju pada napona.

Relejne jedinice montiraju se sa lijeve strane strujne zaštitne sklopke.

  • Usklađeni sa EN 60947-5
  • Montaža sa lijeve strane
  • Naponski okidači
  • Podnaponski okidači