Proizvodi

Rastavna sklopka za cilindrične osigurače Ex9FS

Rastavna sklopka za cilindrične osigurače za nazivne struje do 100A. Zahvaljujući kategoriji AC-21B na 500 V AC i AC-22B na 400 V AC
 oni se mogu koristiti za isključenje pod opterećenjem. Vrlo kompaktna izvedba sa montažom na DIN šinu omogućava korištenje u raznim aplikacijama. Mogu se koriste patrone osigurača tipa gG i AM, uz poštovanje maksimalno dozvoljenih gubitaka snage.

  • Koriste samo stručna lica
  • Ispunjavaju zahtjeve standarda EN 60947-3
  • Nazivni radni napon 400/500 V AC
  • Verzije sa nazivnom strujom
  • 32 A (10 x 38 mm) 
  • 50 A (14 x 51 mm)
  • 100 A (22 x 58 mm)
  • Kategorija upotrebe AC-21B na 500 V AC i AC-22B na 400 V AC
  • Mogućnost plombiranja