Proizvodi

Strujne zaštitne sklopke sa zaštitom od preopterećenja Ex9CBL (stara verzija)

Kombinirane diferencijalne strujne zaštitne sklopke sa zaštitom od preopterećenja, sa prekidnom moći 10 kA za Ex9CBL-H seriju odnosno 6 kA za seriju Ex9CBL-N. Uređaji su u skladu sa zahtjevanim standardom IEC / EN 61009. Ovaj vid zaštite namijenjen je za kućne i industrijske aplikacije. Omogućavaju uštedu prostora od 50% u usporedbi sa korištenjem zasebnih uređaja (prekidač- osigurač i diferencijalna strujna zaštitna sklopka).

Ex9CBL-H serija osigurava nominalne struje od 6 do 40 A, karakteristike B i C. Parametri uređaja određeni su nominalnim diferencijalnim strujama od 30, 100 i 300 mA, osetljivosti AC i A. Zbog kapaciteta prekidanja od 10 kA, namijenjeni su za sve aplikacije, uključujući i najzahtjevnije.

  • Usklađene su sa IEC / EN 61009
  • Prekidna moć Icn 10 kA
  • 1+N polna izvedba
  • Nominalne dif. struje 30, 100, 300 mA
  • Nominalne struje do 40 A
  • Nominalni radni napon 230 V AC
  • Karakteristike ugrađenog osigurača B ili C
  • AC i A tip FID sklopke
  • Širina 2 modula