Proizvodi

Stubišni automat Ex9SS

Instalacijski stubišni automati Ex9SS koriste se za svijetlosnu manipulaciju u stambenim prostorima, kancelarijama, industrijskim aplikacijama, kod npr. osvijetljenje stubišta, ulaznih vrata.

Nihovo vreme reagovanja se može podešavati do 20 minuta, koristeći rotacioni prekidač na prednjoj strani uređaja, ili se može ručno prebaciti u uključeno "ON" stanje korišćenjem kontrolnog klizača.

  • Nominalni radni napon 230 V AC
  • Za snage do 2300 W
  • Podešavanje vremena od 0.5 do 20 min
  • Ručni kontrolni prekidač