Proizvodi

Stubišni automat Ex9SS (Stara verzija)

Instalacijski stubišni automati Ex9SS koriste se za svijetlosnu manipulaciju u stambenim prostorima, kancelarijama, industrijskim aplikacijama, kod npr. osvijetljenje stubišta, ulaznih vrata.

Nihovo vreme reagovanja se može podešavati do 10 minuta, koristeći rotacioni prekidač na prednjoj strani uređaja, ili se može ručno prebaciti u uključeno "ON" stanje korišćenjem kontrolnog klizača.

 

  • Nominalni radni napon 230 V AC
  • Za snage do 4000 VA
  • Podešavanje vremena od 0.5 do 10 min
  • Ručni kontrolni prekidač
  • Programirana funkcija - mogućnost produljenja vremena prema broju pritiska na tipku