Proizvodi

Dodatni pribor za kompaktne prekidače Ex9M6

Dodatni pribor prikladan za kompaktne prekidače Ex9M6. Moguće je dopuniti ili izmijeniti
funkcije osnovnog prekidača ugradnjom odgovarajućeg pribora.
Prekidači mogu biti opremljeni s dva pomoćna kontakta AX21 i jednom jedinicom signalnog kontakta AL21. Uređajem se može upravljati naponskim okidačem SHT ili podnaponskim UVT. Okidač za uključenje XF pogodan je samo za verziju MOD.
Prekidači mogu biti opremljeni i produženom ručicom za lakše upravljanje i produženom rotirajućom ručicom za različite primjene, npr. za montažu na vrata.
Montaža uređaja na ploču može se izvršiti izravno.

  • Dodatni pribor za Ex9M6 liniju uređaja
  • Pomočni kontakti sinhronizirani sa glavnim kontaktima
  • Signalni kontakti aktivni pri električnom isključenju prekidača (signalni kontakti)
  • Daljinsko i podnaponsko isključivanje
  • Rotirajuća ručka
  • Produćena ručka
  • Spojne stezaljke