Proizvodi

Oprema za Ex9M uređaje

Oprema za Ex9M kompaktne prekidače. Moguće je dopuniti ili modificirati osnovnu funkciju prekidača postavljanjem odgovarajućih dodataka.

Kompaktni prekidač može biti opremljen pomoćnim kontaktima AX21 (do 2 jedinice čak i za veličinu M1) i jednom jedinicom signalnog kontakta AL21 ili kontaktom uključenjem EC 2i. AX21 i AL21/EC 2i montiraju se na različite pozicije, i korištenje jednog tipa ne limitira broj jedinica drugog tipa kontakata. AX21 i AL21/EC 2i mogu  se koristiti bez obzira na veličinu kućišta prekidača.

Jedna jedinica podnaponskog okidača UVT2i ili jedna jedinica naponskog okidača SHT2i mogu se postaviti u prekidač. Različite izvedbe su za različite veličine prekidača kako bi se optimizovala potrošnja energije ovih jedinica.

Prekidači mogu biti opremljeni i sa različitom opremom namenjenom za operacije sa ručicom. Postoje ručke za direktnu montažu na prekidač, ručice sa produženim pogonom, npr. za vrata ormana, i motorni pogon ručice prkidača.

Montaža uređaja na ploču može biti urađena direktno sa zavrtnjima koji se nalaze u sklopu isporuke. U slučaju M1 i M2 uređaja postoji mogućnost korišćenja adaptera DRA za montažu na 35 mm DIN šinu. Ukoliko je zahtevano da se postave uređaji različite veličine kućišta  jedan do drugog, postoji mogućnost za kompenzovanje razlike u visini uređaja korišćenjem odstojnika WG koji osigurava istu poziciju prednjeg panela svih uređaja prema prednjoj pokrivnoj ploči.

  • Pomoćni kontakti sinhronizovani sa glavnim kontaktima
  • Signalni kontakti aktivni prilikom prorade zaštite prekidača (signalni okidački kontakti)
  • Naponski i podnaponski okidači- releji
  • Motorni pogon
  • Produžene ručice
  • Terminali za povezivanje i pokrivke
  • Montažni odstojnici i adapteri